Profilo

Pare :flago: Ŝlosita konto

Pare@esperanto.masto.host

Aliĝis je antaŭ 7 monatoj, 4 semajnoj

Mi ŝatas vagi tra la montoj, bicikli, legi librojn, spekti teatraĵojn...

Ĉi tiu ligilo malfermiĝos en nova fenestro

Aktiveco de la uzanto

avatar for Pare@esperanto.masto.host Pare :flago: diskonigita
Gli anni di Allende (GraphicNovel, Italiano language, Edicola) 4 steloj

2 dicembre 1972, università di Guadalajara, Messico Essere giovani senza essere rivoluzionari è una contraddizione perfino biologica… …ma avanzare nel cammino della vita e continuare a essere rivoluzionari in una società borghese è difficile.

Gli anni di Allende de , (Paĝo 98)

EO: «Decembro 2a, 1972, Guadalajara Universitato, en Meksiko Juni sen esti revoluciuloj estas eĉ biologia kontraŭdiro… …sed avanci laŭ la pado de l'vivo kaj daŭre esti revoluciuloj en burĝa socio estas malfacile.» La bildstrio montras la prezidenton Salvador Allente parolantan al homoj.

avatar for Pare@esperanto.masto.host Pare :flago: diskonigita
Konfuziloj (Paperback, Esperanto language, 2017) Neniu takso

etikedo / etiketo

 • etikedo karteto fiksita sur objekto, por montri la enhavon, prezon, destinon ktp.

 • etiketo ceremoniaro ĉe kortego; reguloj de la eksteraj manieroj en mondumo

Konfuziloj de  (Paĝo 26)

#Konfuziloj

Mi ŝatas ĉi tiun konfuzilon! Itale, oni havas nur unu vorton, kun du malsamaj signifoj. Sed tio ne estas tro malfacile parkerigebla, laŭ mi, ĉar oni povas pensi ke "agi etikete" vere estas "agi etik-et-e", ege malgranda formo de "etika ago" 😃

avatar for Pare@esperanto.masto.host Pare :flago: diskonigita
Konfuziloj (Paperback, Esperanto language, 2017) Neniu takso

deserto / dezerto / diserto / dizerto

 • deserto lasta parto de Eŭropecaj manĝoj, konsistanta el fromaĝo, fruktoj, dolĉaĵoj ks.

 • dezerto seka, senviva, kutime sabla regiono

 • diserto universitata prezento de detala metoda studaĵo pri scienca, filozofia aŭ literatura temo.

 • dizerto fuĝo el militista servo kun la intenco ne plu reveni al ĝi.

Konfuziloj de  (Paĝo 16)

#konfuziloj

Mi ege ŝatas paĝojn kiuj enhavas kvar vortojn...

avatar for Pare@esperanto.masto.host Pare :flago: diskonigita
Konfuziloj (Paperback, Esperanto language, 2017) Neniu takso

atenci / atendi / atenti

 • atenci provi mortigi iun respektendan aŭ detrui ion leĝe garantitan

 • atendi resti ĝis io okazas aŭ iu alvenas, antaŭvidi ion kiel probablan aŭ devan

 • atenti teni sian sensojn kaj menson fiksitaj al io; rigardi ion kiel gravan

Konfuziloj de  (Paĝo 6)

#Konfuziloj

Mi revenis al litero A, ĉar iu hodiaŭ parolis pri tro rapida reago. Taŭgas, laŭ mi. tiu ĉi triopo de vortoj 😄

avatar for Pare@esperanto.masto.host Pare :flago: diskonigita

citis Konfuziloj de Przemysław Wierzbowski

Konfuziloj (Paperback, Esperanto language, 2017) Neniu takso

damaĝo / domaĝo

 • damaĝo malprofito kaŭzita al iu per ies agado

 • domaĝo perdo aŭ difekto, kiun oni volas ne vidi, ne suferi; timo pri bedaŭrindaĵo

Konfuziloj de  (Paĝo 15)

Estas multaj interesaj #konfuziloj en tiu libro, ekantaj per la litero d-o.

Tiu ĉi estas la unua duopo. Ankaŭ la signifoj ne estas tute malsamaj, ambaŭkaze oni parolas pri maldezirataj aferoj. Do vere estas facile konfuzi!

avatar for Pare@esperanto.masto.host Pare :flago: diskonigita
Konfuziloj (Paperback, Esperanto language, 2017) Neniu takso

Bonvenon en la mondo de konfuziloj - malicaj vortoj kiuj faras Esperanton iomete malpli facila ol atestas niaj propagandaj broŝuroj [...] Ekzistas en nia lingvo vortoj , kies difinojn mi parkerigis kun granda malfacilo [...] Kompreneble , ĉi tiu verko neniam povas esti centprocente kompleta.

Konfuziloj de 

Pro tio Mi skribos multajn miajn aliajn konfuzilojn, Kaj mi ankaŭ instigas vin: skribu la viajn, kun la kradvorto #Konfuziloj .

avatar for Pare@esperanto.masto.host Pare :flago: diskonigita
avatar for Pare@esperanto.masto.host Pare :flago: diskonigita
L'epoca delle passioni tristi (Paperback, Feltrinelli Traveller) Neniu takso

L'individuo sarebbe libero in quanto acconsente alle relazioni che stabilisce con gli altri. Ma questa in realtà è pura illusione, l'illusione del libero arbitrio. Come psicanalisti sappiamo bene che il consenso non è affatto garanzia di libertà. Anzi, i rapporti di sottomissione e di oppressione si fondano inevitabilmente sul consenso. Da un punto di vista psicanalitico, la "servitù volontaria" che analizza La Boétie non ha niente di "volontario" (anche se condividiamo le conclusioni di quel libro geniale, pubblicato oltre trecento anni prima di Freud): si tratta, di fatto, di una sottomissione "non volontaria", nel senso che non è la volontà l'istanza su cui si fonda il consenso dell'oppresso alla propria oppressione. La volontà funziona infatti a livello cosciente, mentre il consenso è sostanzialmente inconscio. Dunque il fatto che un individuo si creda "libero" perché stabilisce rapporti consenzienti con l'altro non ci dice nulla della sua effettiva libertà.

L'epoca delle passioni tristi de ,

Esperante: «La unuopulo estus libera ĉar ri konsentas la rilatojn kiujn ri establas kun aliaj. Sed tio ververe estas pura iluzio, la iluzio de libera volo. Kiel psikanalizistoj, ni scias ke konsento tute ne estas garantio de libereco. Tute male; la rilatoj de submetado kaj subpremo estas neeviteble bazitaj sur konsento. De psikanaliza perspektivo, la "vola sklaveco" kiun La Boétie analizas ne enhavas ion de "vola" (kvankam ni konfirmas la konkludojn de tiu brila libro, verkita pli ol tri cent jaroj antaŭ Freud): ĝi estas, fakte, "ne-vola" submetado, laŭ la senco ke konsento de la subpremato ne estas bazita sur la volo. La volo fakte laboras je konscia nivelo, dume la konsento estas preskaŭ nekonscia. Tiel la fakto ke unuopulo sin taksas "libera" ĉar ri establas konsciajn rilatojn kun aliulo, signifas nenion pri ria efektiva libereco.»

Tiun peceton de la libro mi ŝategas. Ne nur tio instigas min al …

avatar for Pare@esperanto.masto.host Pare :flago: diskonigita
La Plus Secrète Mémoire des hommes (Paperback, français language, 2021, Philippe Rey) 4 steloj

Un magistral roman d'apprentissage, une saisissante enquête sur les traces d'un mystérieux auteur menée par …

Dum pli ol du monatoj mi luktis kontraŭ tiu libro. Ĝi certe ne estas facila, kaj mi komprenas la plendojn de kelkaj legantoj pri ĝia troa nenatureco, eble pli artefarita ol arta. Mi pensas, ke en la libro mem troviĝas multaj perloj, atentokaptaj fragmentoj kaj pensigaj ĉapitroj. La ĉefa intrigo tamen eble ne allogas tiom. Fine, mi pensas, ke la libro estas ja leginda, sed ĝi estis verŝajne mia plej malfacila legaĵo de la jaro.

avatar for Pare@esperanto.masto.host Pare :flago: diskonigita
avatar for Pare@esperanto.masto.host Pare :flago: diskonigita
avatar for Pare@esperanto.masto.host Pare :flago: diskonigita
La più recondita memoria degli uomini (Paperback, Italiano language, E/O) 5 steloj

En tiu libro (paĝo 46 de la itala eldono), persono diras "Homoj volas ke libro traktu pri io. La vero [...] estas ke nur la aĉaj, malbonaj aŭ banalaj libroj parolas pri io".

Tiu libro parolas pri la rilato inter la vivado kaj la verkado, pri la rolo de la afrika literaturo ene de la eŭropa. Temas pri interesaj aferoj, sed...

...mi ne ŝatas la skribkvalito. La teksto enhavas tro da frapfrazojn, tro da artifikojn por logi la leganton, kiuj nenion aldonas; tro da fragmentojn kiujn verŝajne oni enŝovis pro ke homoj citu ilin, sed fakte neniel kontribuas al la etozo, al la rakonto, al la plezuro legi la libron. Laŭ mia nuna sento, ĝi estas tro allogece artefarita.

Ĉe paĝo 108, mi haltas legi. Aliaj libroj min atendas.

PS: la titolo de tiu libro devenas de verko fare de Roberto Bolaño. Tentas min legi libron verkitan de tiu …

avatar for Pare@esperanto.masto.host Pare :flago: diskonigita