Ŝvejk

Aventuroj de la brava soldato Ŝvejk dum la mondmilito Oriento-Okcidento #38

Rigidkovrila, 710 paĝoj

Lingvo: esperanto

Eldonita de KAVA-PECH.

ISBN:
9788085853766
5 steloj (1 recenzo)

Traduko de Vladimir Váňa

1 eldono

avatar for Tjeri

taksis ĝin

5 steloj