Ŝvejk

Aventuroj de la brava soldato Ŝvejk dum la mondmilito Oriento-Okcidento #38

Rigidkovrila, 710 paĝoj

Lingvo: esperanto

Eldonita de KAVA-PECH.

ISBN:
978-80-85853-76-6
Kopiis la ISBN!
5 steloj (1 recenzo)

Traduko de Vladimir Váňa

1 eldono