Reen

recenzis Faktoj kaj fantazioj de Marjorie Boulton

Faktoj kaj fantazioj (esperanto language, 1992, Universala Esperanto Asocio) 5 steloj

Faktoj kaj fantazioj ekzercigas pri frazkonstruado, por kreskigi la kapablon legi, skribi kaj paroli. Ĝi …

Nepra

4 steloj

Laŭ sia celo, progresigi progresantojn, la libro estas ja plej trafa, kaj mi rekomendas ĝin al ĉiuj lernantoj de la lingvoj, ekde kiam ili kapablas diri kompletan frazon en esperanto. Ĝi tre utilos al ili, kaj por longa tempo. Tamen, necesas diri, ke ne ĉiuj tekstoj de la libro estas same interesaj.