Profilo

Pare

Pare@libroj.org

Aliĝis je antaŭ 5 monatoj, 2 semajnoj

Esperantisto, sed... honeste mi pli ofte legas librojn itale.

Ĉi tiu ligilo malfermiĝos en nova fenestro

Legocelo por 2023

83%-e kompleta! Pare legis 10 el 12 libroj.

citis Konfuziloj de Przemysław Wierzbowski

Konfuziloj (Paperback, Esperanto language, 2017) Neniu takso

damaĝo / domaĝo

  • damaĝo malprofito kaŭzita al iu per ies agado

  • domaĝo perdo aŭ difekto, kiun oni volas ne vidi, ne suferi; timo pri bedaŭrindaĵo

Konfuziloj de  (Paĝo 15)

Estas multaj interesaj #konfuziloj en tiu libro, ekantaj per la litero d-o.

Tiu ĉi estas la unua duopo. Ankaŭ la signifoj ne estas tute malsamaj, ambaŭkaze oni parolas pri maldezirataj aferoj. Do vere estas facile konfuzi!

Konfuziloj (Paperback, Esperanto language, 2017) Neniu takso

Bonvenon en la mondo de konfuziloj - malicaj vortoj kiuj faras Esperanton iomete malpli facila ol atestas niaj propagandaj broŝuroj [...] Ekzistas en nia lingvo vortoj , kies difinojn mi parkerigis kun granda malfacilo [...] Kompreneble , ĉi tiu verko neniam povas esti centprocente kompleta.

Konfuziloj de 

Pro tio Mi skribos multajn miajn aliajn konfuzilojn, Kaj mi ankaŭ instigas vin: skribu la viajn, kun la kradvorto #Konfuziloj .

avatar for Pare Pare diskonigita
avatar for Pare Pare diskonigita

citis Tecnologie conviviali de Carlo Milani

Tecnologie conviviali (Italian language, 2022, Elèuthera) Neniu takso

In questo radicale ripensamento del nostro rapporto con la tecnologia, che non a caso riecheggia …

Credenza è un’altra parola chiave del retaggio del dominio. Per potersi davvero servire delle macchine è necessario credere che le Tecnologie siano la soluzione giusta, corretta, anzi inevitabile. Beninteso, tecnologie al nostro servizio, obbedienti ai nostri comandi (impliciti oltre che espliciti), destinate a mettere gli umani al riparo dai disastrosi reciproci attriti. È necessario dunque credere alla Tecnologia in quanto oracolo che predice il futuro. Credere nella Tecnologia in quanto mezzo per fare qualsiasi cosa. Credere che la Tecnologia ci salverà dalle nostre goffaggini, sbadataggini. Credere che la Tecnologia ci preserverà dai pericoli ignoti e li trasformerà in rischi calcolati.

Tecnologie conviviali de  (Paĝo 176)

Esperante: «Kredado estas alia ŝlosila vorto de la superregada heredaĵo. Por vere povi uzi maŝinojn, necesas kredi ke Teknologioj estas la solvo taŭga, ĝusta kaj neevitebla. Memkompreneble, Teknologioj je nia servo, obeemaj al niaj komandoj (la implicitaj krom la eksplicita), antaŭdestinitaj al ŝirmi homojn de la katastrofaj reciprokaj frotoj. Tial necesas kredi je Teknologio kiel orakolo kiu antaŭdiras la estontecon. Kredi je Teknologio kiel rimedo por fari ion ajn. Kredi ke Teknologio savos nin de niaj plumpaĵoj kaj senpripensaĵoj. Krede ke Teknologio gardos nin de nekonataj danĝeroj kaj ŝanĝos ilin en kalkulitaj riskoj». Carlo Milani ~ Tecnologie Conviviali ~ CC 4.0 (BY-NC-SA)

L'epoca delle passioni tristi (Paperback, Feltrinelli Traveller) Neniu takso

L'individuo sarebbe libero in quanto acconsente alle relazioni che stabilisce con gli altri. Ma questa in realtà è pura illusione, l'illusione del libero arbitrio. Come psicanalisti sappiamo bene che il consenso non è affatto garanzia di libertà. Anzi, i rapporti di sottomissione e di oppressione si fondano inevitabilmente sul consenso. Da un punto di vista psicanalitico, la "servitù volontaria" che analizza La Boétie non ha niente di "volontario" (anche se condividiamo le conclusioni di quel libro geniale, pubblicato oltre trecento anni prima di Freud): si tratta, di fatto, di una sottomissione "non volontaria", nel senso che non è la volontà l'istanza su cui si fonda il consenso dell'oppresso alla propria oppressione. La volontà funziona infatti a livello cosciente, mentre il consenso è sostanzialmente inconscio. Dunque il fatto che un individuo si creda "libero" perché stabilisce rapporti consenzienti con l'altro non ci dice nulla della sua effettiva libertà.

L'epoca delle passioni tristi de 

Esperante: «La unuopulo estus libera ĉar ri konsentas la rilatojn kiujn ri establas kun aliaj. Sed tio ververe estas pura iluzio, la iluzio de libera volo. Kiel psikanalizistoj, ni scias ke konsento tute ne estas garantio de libereco. Tute male; la rilatoj de submetado kaj subpremo estas neeviteble bazitaj sur konsento. De psikanaliza perspektivo, la "vola sklaveco" kiun La Boétie analizas ne enhavas ion de "vola" (kvankam ni konfirmas la konkludojn de tiu brila libro, verkita pli ol tri cent jaroj antaŭ Freud): ĝi estas, fakte, "ne-vola" submetado, laŭ la senco ke konsento de la subpremato ne estas bazita sur la volo. La volo fakte laboras je konscia nivelo, dume la konsento estas preskaŭ nekonscia. Tiel la fakto ke unuopulo sin taksas "libera" ĉar ri establas konsciajn rilatojn kun aliulo, signifas nenion pri ria efektiva libereco.»

Tiun peceton de la libro mi ŝategas. Ne nur tio instigas min al …

avatar for Pare Pare diskonigita
La Plus Secrète Mémoire des hommes (Paperback, French language, 2021, Philippe Rey) 4 steloj

Un magistral roman d'apprentissage, une saisissante enquête sur les traces d'un mystérieux auteur menée par …

Dum pli ol du monatoj mi luktis kontraŭ tiu libro. Ĝi certe ne estas facila, kaj mi komprenas la plendojn de kelkaj legantoj pri ĝia troa nenatureco, eble pli artefarita ol arta. Mi pensas, ke en la libro mem troviĝas multaj perloj, atentokaptaj fragmentoj kaj pensigaj ĉapitroj. La ĉefa intrigo tamen eble ne allogas tiom. Fine, mi pensas, ke la libro estas ja leginda, sed ĝi estis verŝajne mia plej malfacila legaĵo de la jaro.

Questa terra dell'uomo (Paperback, Italiano language, 1999, Il Saggiatore) 4 steloj

Primo romanzo del cosiddetto "Buru Quartet", "Questa terra dell'uomo" ha una sua genesi particolare: detenuto …

Certamente, va bene trovare un insegnante. Nessuna conoscenza è inutile. È solo che sembra che abbiano tutti la smania di vedermi diventare una persona importante grazie ai loro sforzi. Ma non sono capaci di diventarlo loro? Gli insegnanti noiosi sono un tormento terribile.

Questa terra dell'uomo de  (Paĝo 211)

Esperante: "Certe, trovi instruiston estas bone. Nenia kono estas senutila. Nure ŝajnas ke ĉiuj deziregas vidi min iĝi grava homo danke al siaj klopodoj. Ĉu ili ne kapablas igi sin mem tiel? Enuigaj instruistoj estas terura ĝeno."